Нова процедура присвоєння адрес запрацювала в Україні

З 1 липня 2019 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 362 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», якою серед іншого затверджено

Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна.

Раніше законодавством не було врегульовано єдиний порядок присвоєння адреси закінченому будівництвом об’єкту, що на практиці призводило до вирішення цих питань органами місцевого самоврядування на власний розсуд. Тепер рішення про присвоєння або зміну адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна приймає уповноважений орган містобудування та архітектури. Адреса об’єкту будівництва (крім номеру окремої частини об’єкта) присвоюється за вибором замовника будівництва:

a) під час надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки або містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
b) після отримання права на виконання будівельних робіт;
c) після прийняття об’єкта в експлуатацію.

Присвоєна адреса об’єкта будівництва вказується в містобудівних умовах та обмеженнях (як місце розташування об’єкта) або будівельному паспорті. З дати прийняття в експлуатацію об’єкта присвоєна відповідно до нового Порядку адреса об’єкта будівництва автоматично вважається адресою об’єкта нерухомого майна та не потребує прийняття додаткових розпорядчих документів відповідними уповноваженими органами. Замовник будівництва протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі відповідного сертифіката забезпечує направлення в електронній формі повідомлення про прийняття в експлуатацію об’єкта нерухомого майна відповідному уповноваженому органу з присвоєння адреси.

Також порядок містіть розділ щодо особливостей присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду.

Для повноцінного запуску Тимчасового порядку Мінрегіонбуд повинен затвердити ще два переліки: Перелік тимчасових споруд, а також інших об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, для яких не присвоюються адреси та Перелік визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна.

Перший з двох названих переліків затверджено наказом від 21 червня 2019 року № 137 і було зареєстровано в Мін’юсті 27 червня, але не опубліковано до цього часу. Перелік тимчасових споруд, а також інших об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна, для яких не присвоюються адреси складається з 8 розділів: земельні ділянки; автомобільні дороги і вулиці; залізниці; злітно-посадкові смуги; мости, естакади, тунелі та метро; порти, канали, греблі та інші водні споруди; магістральні трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі; місцеві трубопроводи та комунікації. Всі ці об’єкти є нерухомістю, але поштова адреса їм не присвоюється.

На початку серпня 2019 року Мінрегіон також визначив Перелік визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна У проекті Порядку визначено наступні нові дефініції::

адреса – адреса об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна;

вбудовані приміщення – приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будівлі;

вбудовано-прибудовані приміщення – приміщення, частина внутрішнього об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою.

прибудовані приміщення – приміщення, що прибудовані до основної будівлі та мають з нею хоча б одну спільну стіну;

назва іменованого об’єкта – гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта;

 • реквізити адреси – складові адреси, що у своїй сукупності складають унікальний ідентифікатор об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна та визначають місце його розташування на місцевості.

  Можна звернути увагу на наступні особливості визначення реквізитів адреси об’єкта:

  Нумерація об’єктів, що розташовані на території кооперативу, садового, дачного товариства тощо, здійснюється згідно з генеральним планом забудови кооперативу, товариства тощо та іншою планувальною і проектною документацією.
  Об’єкти, що розташовані поза межами населеного пункту, нумеруються з присвоєнням непарних номерів (починаючи з 1) на лівій і парних номерів (починаючі з 2) на правій стороні: у придорожній смузі автомобільної дороги – за зростанням кілометражу дороги в межах кожного кілометра; у смузі відведення залізниці – за зростанням кілометражу дороги в межах відстані між двома роздільними пунктами.
  У разі якщо нумерації об’єктів до набрання чинності цим Порядком здійснювалась в інший спосіб, ніж передбачено цим Порядком, подальшу нумерацію нових об’єктів допускається продовжувати з використанням раніше застосованого способу нумерації.
  У разі зміни функціонального призначення окремої частини об’єкта, яка є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин та має окремий вхід (вихід), адреса такої частини об’єкта визначається шляхом додавання до адреси об’єкта окремого порядкового номера такої частини (наприклад: вулиця Старокиївська, будинок 10, нежитлове приміщення 2).
  У випадку поєднання понумерованих квартир та/або приміщень в одну квартиру та/або приміщення використовуються поєднані номери квартир (приміщень) через дріб (наприклад, «квартира 17/21», «приміщення ¾/5/6»).