Разъяснения юруправления ГНАУ о переносе убытков 2010 года

Юридическое управление ГНС Украины издало разъяснение от 12.09.2011 N 10-2018/3582 , которым фактически осуществляется узаконивание запрета переноса убытков 2010 года в 2011 год

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент правової роботи
Юридичне управління 
Л И С Т
12.09.2011 N 10-2018/3582

Юридичне управління Департаменту правової роботи ДПСУ з метою посилення нормативно-правової бази актів камеральних перевірок суб’єктів господарювання за результатами поданої звітності з податку на прибуток підприємств та відображення у ній показників від’ємного значення об’єкта оподаткування, що виникло за 2010 р., вважає за необхідне зазначити наступне.

Статтею 36 Податкового Кодексу України (надалі — ПКУ) визначено, що податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Пунктом 37.1 ст. 37 ПКУ визначено, що підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, порядок і умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Пунктом 1 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що розділ III ПКУ  застосовується під час розрахунків з бюджетом починаючи з доходів і витрат, що отримані і проведені з 01.04.2011 р., якщо інше не встановлено цим підрозділом.

Пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ визначено, що п. 150.1 ст. 150 ПКУ застосовується у 2011 р. з урахуванням такого:

якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 р. є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 р.

Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого — четвертого кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 р., у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

Дослівне тлумачення положень пункту 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ дає підстави вважати, що до складу другого кварталу 2011 року включається виключно від’ємне значення об’єкта оподаткування, отримане суб’єктами господарювання за результатами здійсненої господарської діяльності за перший квартал 2011 р. без врахування від’ємного значення, що увійшло до складу першого кварталу 2011 року з 2010 р.

Підтвердженням вказаного також слугує абзац другий п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень ПКУ, яким визначено, що розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого — четвертого кварталів 2011 р. здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку саме за перший квартал 2011 року без врахування будь-яких інших звітних періодів.

Крім того, відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням НБУ щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 09.02.99 р.   № 1-рп/99 Конституційний Суд України дійшов висновку, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплений у частині першій статті 58 Конституції України, за якою дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Таким чином, у зв’язку із набранням 01.04.2011 р. чинності розділом III ПКУ та відсутністю у ньому посилання на врахування у другому кварталі 2011 року від’ємного значення об’єкта оподаткування, окрім того, що виник за результатами діяльності у першому кварталі 2011 р., від’ємне значення об’єкта оподаткування 2010 р., що увійшло до першого кварталу 2011 р. відповідно до п. 22.4 ст. 22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. 334/94-ВР до складу від’ємного значення другого кварталу 2011 р. не включається.

Окремо звертаємо увагу, що з метою оперативного контролю за відпрацюванням суб’єктів господарювання, що задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток у другому кварталі 2011 р. за підсумками звітності першого кварталу 2011 р. з урахуванням показників 2010 р., контрольне завдання ДПСУ від 08.09.2011 р. № 24240/7/15-1217 необхідно доповнити вимогою надсилання статистичної звітності за результатами вжитих заходів. 

Директор                      В.Кочкаров