ДПА Украины против переноса убытков 2010 года в результаты деятельности 2011 года

ДПА Украины издала письмо от 08.09.2011 N 828/3/15-1212, в котором высказала свою позицию относительно невозможности учета убытков 2010 года при составлении декларации о налоге на прибыль предпритий за 1 квартал 2011 года.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

08.09.2011 N 828/3/15-1212
 

ДПС України інформує про стан збиткової діяльності суб’єктів господарювання, що негативно впливає на забезпечення бюджетних призначень.

Так, аналізом податкової звітності встановлено, що суб’єктами господарювання за результатами фінансово-господарської діяльності у II кварталі цього року задекларовано 133,1 млрд.грн. збитків, або в 3,7 раза перевищено рівень надходжень податку на прибуток з початку року (36,4 млрд.грн.), в той час як за 2007 рік обсяг збитків (5,3 млрд.грн.) становив лише 15,9 відсотків фактичних надходжень податку на прибуток (33,2 млрд.грн.).

Окремі платники податків припустилися помилкового розуміння пункту 3 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств у 2011 році» розділу XX «Перехідні положення» Податкового Кодексу України(далі — Кодекс) та за наслідками декларування II кварталу цього року до складу витрат перенесли збитки попередніх років у сумі 114,2 млрд.грн., що призвело до зменшення об’єкта оподаткування та втрат бюджету лише в II кварталі цього року у сумі 2,2 млрд. гривень.

Позиція ДПС полягає в тому, що до складу витрат II кварталу платникам слід переносити суму збитків, отриманих лише у I кварталі 2011 року, без урахування від’ємного значення попередніх років, оскільки пунктом 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу встановлено:

«якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого — четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за перший квартал 2011 року, у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення».

Таким чином, у разі перенесення збитків, що виникли у платників податків та непогашених станом на 01.01.2011 р., до повного їх погашення у наступних податкових періодах, втрати бюджету з податку на прибуток лише за 2011 рік перевищать 7,0 млрд. гривень.

З повагою,

Голова комісії з проведення реорганізації ДПАУ, Голова ДПС України В.Захарченко